Henkilöstökonsultti etsii töille tekijät | Banssi

Banssin blogi

Henkilöstökonsultti etsii töille tekijät

Julkaistu 22 huhtikuu 2015
Annamari_Leivo

Nimeni on Annamari Leivo ja toimin henkilöstökonsulttina Banssin Kuopion toimipisteessä. Ennen henkilöstökonsultiksi nimitystä toimin muutaman kuukauden Banssilla henkilöstö-konsulttiharjoittelijana lokakuusta 2014 alkaen, jonka jälkeen ”siirryin” henkilöstökonsultiksi tammikuusta 2015 alkaen. Vuodenvaihde oli henkilökohtaisessa elämässäni kiireellistä aikaa, sillä toimin vasta-aloittaneena henkilöstökonsulttiharjoittelijana Banssilla päiväsaikaan ja viimeistelin pro gradu -tutkielmaani vapaa-ajallani iltaisin ja viikonloppuisin. Lopulta valmistuin sosiaalipsykologiksi ja yhteiskuntatieteiden maisteriksi joulukuussa 2014 kaiken kiireen keskellä ja pääsin lopulta keskittymään työelämään ja sen tarjoamiin haasteisiin.

Työ henkilöstöhallinnossa on mielestäni monipuolista ja vaihtelevaa. Henkilöstökonsulttina toimiessani jokainen työpäivä on sisällöltään erilainen ja työtehtäviään on pystyttävä priorisoimaan kaiken aikaa. Kun uusi kiireinen asia tulee eteen, on toisesta hetkellisesti luovuttava ja palattava siihen taas uudelleen ja uudelleen paremmalla ajalla. Työ on myös opettanut tähän mennessä minulle hyvin paljon, ja tietoja ja taitojaan onkin hyvä syventää jatkuvasti.

Mielestäni yksi tärkeimpiä henkilöstökonsultin tehtäviä on pitää työntekijät tyytyväisinä. Kun työntekijä ottaa minuun yhteyttä, pyrin hoitamaan tai selvittämään asian mahdollisimman pian kyseessä olevan asian vaatimalla tavalla. Päivittäisiin työtehtäviini kuuluvat esimerkiksi työsopimusten ja työtodistusten teko, palkkalaskelmien ja palkkatodistusten teko sekä välittäminen, erilaiset selvittelyt palkkoihin ja tuntikirjauksiin liittyen, työterveydenhuoltoon liittyvät toimenpiteet, työntekijöiden pyyntöihin ja kyselyihin vastaaminen sekä työntekijöiden työvaatehuolto. Lisäksi pyrin ohjeistamaan ja neuvomaan työntekijöitä erilaisissa työhön liittyvissä asioissa, muistuttelen tuntikirjausten tärkeydestä, verokorteista sekä muista tärkeistä asioista. Tässä työssä ei siis todellakaan tylsyys pääse iskemään eikä kelloa tarvitse vilkuilla, vaan aika menee usein eteenpäin kuin itsestään ja työtehtävät vievät usein mennessään!

Suuri osa työnkuvaani on myös työpaikkailmoitusten laatiminen, työnhakijakantojen käsittely, työnhakijoiden haastatteluun kutsuminen sekä työntekijäehdokkaiden haastattelu. Monesti avoinna oleviin työpaikkoihimme tulee useita kymmeniä hakemuksia, jolloin motivoituneen työnhakijan kannattaa ehdottomasti panostaa omaan työhakemukseensa ja sen sisältöön. Järjestelmämme kautta täytettävän työhakemuksen kaikki kohdat (kuten koulutustausta, osaaminen ja työkokemus työnsisältökuvauksineen) kannattaa täyttää erityisen huolellisesti, jonka lisäksi myös kuvan ja cv:n liittäminen sekä mahdollisten suosittelijoiden nimeltä mainitseminen luovat positiivista ensivaikutelmaa työntekijästä. Aktiivisimmat työnhakijat voivat myös tilanteen mukaan olla minuun yhteydessä jo työnhakuvaiheessa, jolloin tavallisesti keskustelemme haettavan työn sisällöstä sekä sovimme ajan työhaastattelua varten.

Varsinaiseen työhaastatteluun on tärkeää ilmestyä ajoissa paikalle. Haastatteluun valmistautumiseen riittää mielestäni se, että haastateltava saapuu paikalle sovittuna kellonaikana hyvällä ja reippaalla asenteella varustettuna ja on aidosti oma itsensä. Lisäksi haastateltavan on hyvä valmistautua kertomaan itsestään, työkokemuksestaan ja osaamisestaan sekä mahdollisista toiveistaan hakemaansa työpaikkaa kohtaan. Mukaan kannattaa ehdottomasti ottaa myös kaikki työ-ja koulutodistukset sekä erilaiset pätevyyksistä kertovat lippuset, lappuset ja kortit.

Työhaastattelussa pääasiallisena tarkoituksena on kartoittaa, minkälaista työkokemusta ja osaamista hakijalle on kertynyt, millaisissa työtehtävissä hakija olisi kiinnostunut toimimaan, kuinka hän olisi käytettävissä sekä vastaako hakijan osaaminen ja toiveet työpaikan osaamisvaatimuksia ja sisältöä. Tavoite on löytää oikea henkilö juuri hänelle sopivaan avoinna olevaan työpaikkaan, jolloin työnhakijan osaaminen ja työpaikan vaatimukset sekä työnhakijan kiinnostuksen kohteet ja työn sisältö parhaassa tapauksessa kohtaavat. Motivoitunut ja osaava työntekijä on kaiken A ja O, jolloin asiakkaan lisäksi tyytyväinen on myös työntekijä itse.

Kaiken edellä mainitun lisäksi olen tietenkin myös yhteydessä asiakkaisiin tilanteen mukaan ja tarpeen tullen. Henkilöstökonsultin työssä on tärkeää löytää sopivat henkilöt asiakkaiden avoinna oleviin työpaikkoihin ja vastata heidän henkilöstötarpeisiinsa sekä löytää myös työnhakijoille oikeanlaiset, juuri heille soveltuvat työpaikat. Tätä edesauttaa myös aktiivinen kommunikointi ja yhteydenpito henkilöstökonsulttien ja myyjien välillä sekä tiedon jakaminen niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Kun oikeanlainen ”match” löytyy työntekijän ja työpaikan välillä, on se varmasti antoisaa niin henkilöstökonsulteille kuin myyjillekin.

Mukavaa kevään alkua toivottaa koko Kuopion toimiston väki!

 Banssi Henkilöstöpalvelut

 Henkilöstökonsultti

 Annamari Leivo

Miten voisimme auttaa teidän yritystänne?

Sovi tapaaminen kanssamme.

2016 © Banssi Henkilöstöpalvelut | Internetsivut Fulmore Oy