Kehitysideat käytäntöön | Banssi

Banssin blogi

Kehitysideat käytäntöön

Julkaistu 9 toukokuu 2016
banssi-elementti

Teetämme tyytyväisyyskyselyt kaksi kertaa vuodessa asiakkaille ja työntekijöille sekä kerran vuodessa toimihenkilöille. Pitkäaikaisten työntekijöidemme mielestä kaksi kertaa vuodessa teetettävä kysely voi tuntua saman kertaukselta, mutta pitää ottaa huomioon, että muun muassa kausivaihteluiden vuoksi henkilömäärät vaihtuvat ja tahtotilamme on kuitenkin tavoittaa mahdollisimman monta vastaajaa.

Kyseleyiden tarkoituksena on kerätä mahdollisimman paljon tietoa siitä, mikä toimii, mutta tärkeimpänä on saada sekä asiakkaat sekä työntekijät kertomaan, missä olisi kehitettävää. Haluamme kehittyä jatkuvasti ja tämän vuoksi palautteen anto on juuri se, mitä tarvitsemme. Otimmekin tänä vuonna käyttöön ryhmäkyselyiden lisäksi myös palautekanavan, jossa voi antaa palautetta jatkuvasti, vaikka anonyymisti.

Asiakasyrityksillemme ja niissä työskenteleville vuokrahenkilöstölle tekemämme vuoden vaihteen kyselyjen tulokset ovat nyt käsitelty viimeistä yksityiskohtaa myöten. Saimme kyselyjen kautta taas loistavia kehitysideoita, joilla voimme lisätä henkilöstöpalvelujemme joustavuutta ja nopeutta. Lämmin kiitos kaikille kyselyihin vastanneille.

Kyselyjen palautteissa Banssi henkilöstöpalvelun toiminta koettiin suurimmalta osin positiiviseksi. Parasta antia kyselyjen kirjallisissa kommenteissa olivat saamamme kehittämisideat, jotka olemme nyt kehittäneet edelleen ja saattaneet käytäntöön. Näiden kehittämisideoiden pohjalta tekemämme uudistukset koskevat asiakasyritysten äkillisiin työvoimatarpeisiin nopeampaa reagointia sekä vuokrahenkilöstön nopeampaa saavutettavuutta. Nämä uudistukset yhdessä mahdollistavat eri asiakasyrityksien niin pitempi- kuin lyhytaikaisiinkin työsuhteisiin nopeampaa rekrytointia.

Nyt kesän ja lomakauden alkaessa kannattaa hyödyntää nämä tekemämme uudistukset. Kesä-heinäkuun vaihteessa aukeaa taas seuraavat kyselyt, joista Banssin työntekijät sekä asiakkaat saavat sähköpostitse lisätietoja.

Muistakaa antaa palautetta, kaikessa kaikille, niin rakentavaa kuin positiivistakin. Näin saadaan hommat rokkaamaan vieläkin paremmin!

Miten voisimme auttaa teidän yritystänne?

Sovi tapaaminen kanssamme.

2016 © Banssi Henkilöstöpalvelut | Internetsivut Fulmore Oy