Miten me Banssilla etsimme sinulle sopivia töitä? | Banssi

Banssin blogi

Miten me Banssilla etsimme sinulle sopivia töitä?

Julkaistu 13 huhtikuu 2017

Kokosimme tietoa siitä, miten me täällä Banssilla etsimme juuri sinulle sopivia töitä. Lue tämä blogi läpi, niin tiedät lisää tavoistamme ja prosessin eri vaiheista!

 

Alkuhaastattelussa käydään läpi taustat ja tekijää kiinnostavat työtehtävät. Henkilöstöyrityksen työntekijä  laatii työnantajia varten työntekijäprofiilin, joka sisältää tekijän tiedot, taidot ja kiinnostuksen kohteet.

Työntekijäprofiilien avulla Banssin toimihenkilö esittelee työnantajalle mielestään soveltuvia ehdokkaita. Työnantaja hoitaa lopullisen rekrytoinnin itse tai antaa valinnan Banssin tehtäväksi. Jos kyseessä on useita kuukausia kestävä työsuhde, työnantaja luultavasti haluaa nähdä ehdokkaan ja pyytää neuvotteluun. Kun Banssi tarjoaa työkeikkaa työntekijälle, hän ottaa yhteyttä työnantajaan, sopii käytännön järjestelyistä ja aloittaa työt.

Työsuhteen kesto vaihtelee päivästä muutamaan kuukauteen, jopa vuosiin asiakasyrityksen tarpeen mukaan. Joskus työ tulee päivän varoitusajalla, joskus tekijä lähtee töihin jo samana päivänä. Useimmiten työntekijä tietää ennakkoon kaikki seuraavan viikon keikat ja vuorot. Jos työpaikalla ollaan tyytyväisiä työntekijän työpanokseen he pyytävät töihin jatkossakin samaa tekijää. Tekijät kiertelevät usein tuttuja työmaita tai tekevät töitä saman työnantajan eri osastoilla.

Me Banssilla maksamme palkat kaikista työtehtävistä. Työnantaja pitää kirjaa tehdyistä työtunneista, joiden perusteella määrittyy laskutus. Tavallisesti tekijä sopii paikan päällä jatkosta työnantajan kanssa. Työnantajat palkkaavat mielellään hyvän työntekijän uudelleen. Ne antavat välittäjälle myönteisen palautteen ja viestivät myös tyytymättömyytensä.

Tänä päivänä työpaikoilla tuntuu olevan kiire. Ihmiset sairastelevat, entinen tuotantovauhti täytyisi pitää yllä ja resurssit eivät oikein riittäisi sijaisten palkkaamiseen. Yrityksen täytyy kuitenkin palkata lisähenkilökuntaa viimeistään silloin, kun tuotantomääriä lisätään. Keikkatyöläinen ei pärjää välinpitämättömällä asenteella. Töitä pitää tehdä lujasti. Pätkätyöläisiin suhtaudutaan työpaikoilla varauksellisesti.

Keikkatyön ensisijainen kannustin on palkka, mutta mitä kauemmin  työsuhde kestää, sitä enemmän työkaverit alkavat merkitä.

Vakituinen henkilökunta suhtautuu epäilevästi itse vuokrausfirmoihinkin. Vuokrausbisneksen uskotaan syövän vakituisen henkilöstön leipää, kaventavan sen oikeuksia ja vähentävän työnantajan halua sitouttaa henkilökuntaa. Välittäjän arvellaan vähät välittävän työntekijöistä.

Työtä tarjotaan ilman omaa tyrkyttäytymistä, ja itse saa päättää ottaako työn vastaan. Kuulostaa lupaavalta. Sitä se onkin henkilölle, joka tarvitsee  lisäansioita. Järjestely sopii monelle yllättävän hyvin. Tyypillinen pätkätyöläinen lieneekin nuori perheetön, opiskelija tai vastavalmistunut, jolle keikkatyö edustaa välivaihetta enemmän kuin elämäntapaa. Tavoitteista ja elämäntilanteesta riippuu, viihtyykö pätkätöissä vuosikausia.

Pätkätyöläisten vuosilomat korvataan hyvin usein rahalla. Tästä aiheutuu ongelmia jaksamisen kanssa, kun lepohetki eli vuosiloma työelämästä jää saamatta, eikä työntekijä ehdi voimaantua ennen seuraavaa työetappia. Elämän suunnittelemattomuus voi tuoda varsinkin perheelliselle pätkätyöläiselle yllätyksiä.

Viime vuosina on tullut uutena se, että työsopimuksessa on työaika sovittu nollasta täyteen. Tulee maanantai, ja ei tiedä milloin on töitä ja mihin aikaan vuorokaudesta. Soitto työtehtäviin voi tulla aamulla, illalla tai jopa yöllä, ja töihin on lähdettävä jopa puolen tunnin sisällä .Haastattelussa kysymme aina, minkälaisella varoitusajalla työntekijä on tarvittaessa valmis lähtemään. Tässäkin tilanteessa painotetaan vapaaehtoisuutta, että pakko ei ole missään nimessä lähteä. Yleisimmin kutsu tulee pari päivää aikaisemmin, tai sitten harkinta-aika voi olla jopa kuukausi. Tunnin varoitusaika on todella harvinainen.

Pätkätöitä ovat määräaikaisten ja osa-aikaisten töiden lisäksi apurahojen turvin tehtävät työt, projektiluontoiset työt, vuokratyöt sekä palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa hankittavat ansiot. Pätkätyössä tarvitaan joustavuutta, eli pitää olla valmis menemään.

Pätkätyöläisen arjen haasteet liittyvät talouteen. Joskus voi olla tilanne, että töitä ei ole niin paljon kuin haluaisi ja silloin voi tulla taloudellisia paineita. Tosin pätkätyöllä voi saada myös lisäansioita, jolloin voi elää mukavammin. Toisaalta jo on kova tekemään töitä ja siihen on mahdollisuus vaikkapa opiskelujen ohessa, niin rahaa voi jäädä jopa säästöön. Pätkätyön tekeminen opettaa joustavuutta sekä koulunkäynnin ja työn sovittamista toisiinsa.

Pätkätyö opettaa myös siihen, että päivät eivät välttämättä ole kahdeksasta neljään. Joustoa pitää olla molempiin suuntiin. Pätkätyö on ainakin väliaikaisesti hyvä ja moniin tilanteisiin sopiva vaihtoehto.

Meillä asiakkaan kanssa asioiminen on aina vapaaehtoista. Emme pakota menemään työpaikasta A työpaikkaan B, vaan menemme aina työntekijän ehdoilla. Vuokratyö ei ole paha asia. Se on nykyaikaa, tätä päivää ja tulevaisuutta. Se on hyvä tapa työllistyä varsinkin nuorille kavereille, jopa vakituisiin työsuhteisiin

Jokainen Banssi on mahdollisuus!

Miten voisimme auttaa teidän yritystänne?

Sovi tapaaminen kanssamme.

2016 © Banssi Henkilöstöpalvelut | Internetsivut Fulmore Oy