Return on Investment – markkinointisuunnitelman luominen | Banssi

Banssin blogi

Return on Investment – markkinointisuunnitelman luominen

Julkaistu 7 lokakuu 2016
banssi-elementti-100x100

Kesä on yleisesti ottaen meidän alalla sitä kaikkein kiireisintä aikaa. Tämä kesä ei ollut laisinkaan poikkeus, vaan kiirettä piti. Kesä meni menojaan ja syksyn tullen kiire ei ole hävinnyt mihinkään. Osittain kiirettä on aiheuttanut vasta perustettu markkinointiryhmä, johon meidän lisäksi liittyi Olli-Matti Iisalmesta, Markku Jyväskylästä ja Riku Vantaalta, joka muuten on tätä nykyä myyntijohtajan lisäksi markkinointijohtaja. Rikun valitessa markkinointitiimin jäseniä, hän otti huomioon alueelliset näkemyserot ja halusi nimenomaan tehdä markkinointitiimistä sulatusuunin eri taustaisille jäsenille.
 
Banssi on nyt neljättä tilikauttaan porskuttamassa kovaa vauhtia eteenpäin.  Jotta kasvu ei pysähdy missään vaiheessa, on Banssin oltava sekä työnhakijoiden että asiakkaiden huulilla. Banssi on noussut tähän mennessä 20 miljoonan euron liikevaihdon taloksi, lähes nollamarkkinointibudjetilla Tämä onkin pääsyy, miksi markkinointitiimin perustaminen koettiin nyt ajankohtaiseksi. Nyt jos koskaan on aloitettava systemaattinen markkinointi. Noustakseen seuraavalle tasolle on otettava markkinointi strategisena valintana mukaan. Markkinointistrategia sisältää vahvan vision, tavoitteet ja keinot markkinoinnin toteuttamiseksi, unohtamatta selkeää markkinoinnin kulubudjettia ja Return on Investment-laskelmaa. Sijoitetulle pääomalle markkinoinnissakin tulee ja pitää odottaa mitattavissa olevaa vaikuttavuutta ja tuottoa.
 
Markkinoinnin suunnittelu aloitettiin elokuussa pitämällä aloituspalaveri Tampereella. Aloituspalaverin tarkoituksena oli kartoittaa nykytila ja jokaisen tiimin jäsenen näkemys markkinoinnista. Markkinointitiimin päätavoitteeksi muodostui yhteneväisen markkinoinnin toimintakonseptin luominen. Sen vuoksi jaoimme jokaiselle tiimin jäsenelle oman vastuualueensa.
 
Tähän asti markkinointimme on ollut pääsääntöisesti yhteyspäälliköiden suoraa asiakaskontaktointia. Mainontamme on perustunut paljon siis puskaradio- ja verkostomarkkinointiin, jossa työntekijämme kehut ja asiakkaidemme referenssit ovat lisänneet tunnettuuttamme. Tavoitteenamme on kuitenkin tehdä Banssi valtakunnallisesti tutuksi työnhakijoille, parhaana paikkana hakea työtä. Aloituspalaverissa tiedostimme tämän haasteen ja lähdimme miettimään, miten viestimme saavuttaisi potentiaaliset työntekijät paremmin. Työntekijät ovat Banssin merkittävin, arvokkain voimavara. Näiden ajatusten pohjalta rakensimme neljä eri markkinointikanavaa, joilla paremmin pääsisimme työnhakijoiden tietoisuuteen. Tärkeimmät markkinointikanavamme ovatkin kotisivut ja sosiaalinen media, erilaiset yleisö-, asiakas- ja rekrytointitapahtumat, sponsorointi ja jaettavat mainosmateriaalit. Jokaisen markkinointikanavan perimmäisenä tarkoituksena on tuoda Banssia enemmän esille, isommalle ihmisryhmälle.
 
Ihmisten tietoisuuteen pääseminen tulee olemaan haasteellinen matka. Siihen vaaditaan sitoutunut markkinointitiimi, jonka jokaisella jäsenellä on selkeä fokus, mitä lähdetään tekemään. Alkusyksyn aikana olemme terävöittäneet fokustamme, ja tarkoituksena on vuoden 2017 alussa polkaista markkinoinnin isot rattaat kunnolla käyntiin.
Tällä hetkellä Banssi Henkilöstöpalvelut on luotettava ja laadukas brändi. Tulemme vahvistamaan tätä onnistuneen markkinointistrategian avulla. Täten vuoteen 2018 mennessä, valtakunnallisesti, ihan koko Suomessa, meidät tunnetaan nimenomaan luotettavana ja laadukkaana brändinä.

 

Ilmari Ainasoja Ilmari Ainasoja

Yhteyspäällikkö

 

Meri-Saakmaki-Banssi Meri Sääksmäki

Henkilöstökonsultti

Miten voisimme auttaa teidän yritystänne?

Sovi tapaaminen kanssamme.

2016 © Banssi Henkilöstöpalvelut | Internetsivut Fulmore Oy